Close
Skip to content

מבנה הגיטרה

חלקי הגיטרה איך הגיטרה בנויה

איך הגיטרה בנויה

איך הגיטרה בנויה

גוף הגיטרה נקרא תיבת התהודה
ככל שתיבת תהודה גדולה יותר הצליל יותר חזק
בגיטרה קלאסית יש שלושה מיתרים המשמשים
כמיתרי בס, ושלושה מיתרים מיתרי סולו
בגיטרה חשמלית אין תיבת תהודה,אבל יש מגברים בגוף הגיטרה,הגיטרה
מחוברת למגבר שמגביר את עוצמת הקול
בגיטרה יש “שריגים” פסי המתכת על צוואר הגיטרה
המרווחים בין השריגים נקראים בתים